Ver menú
 

La enfermedad

O cáncer

Cáncer é un término que se usa para enfermedades nas que células anormales se dividen sin control e poden invadir outros texidos. As células cancerosas poden diseminarse a outras partes do corpo polo sistema sanguíneo e polo sistema linfático.

O cáncer non é sólo unha enfermedade sinon moitas enfermedades. Hay más de 100 tipos diferentes de cáncer. A mayoría dos cánceres toman o nome do órgano ou das células en donde empezan.

*(O cáncer é a principal causa de morte a escala mundial. Se lle atribuen 7,6 millones de defuncións ocurridas en todo o mundo en 2008 e se prevé que siga aumentando).

 Fuente Asoc. Española Contra el Cáncer https://www.aecc.es/SobreElCancer/Prevencion/Paginas/prevencion.aspx

A leucemia

A leucemia é un cáncer da sangue que cada ano afecta a alrededor de 5.000 persoas en España.

A leucemia consiste na proliferación incontrolada dunha población anómala de células da sangue. Estas células anómalas infiltran a médula ósea, impidindo a producción das restantes células normales, e invaden a sangue e outros órganos.

Sería como si la luz dos semáforos non chegase a diferenciarse en tres colores, e emitiesen luz blanca. Esto provocaría moitos problemas, atascos, choques, atropellos, etc. Cando se produce unha leucemia, as células nai (luz blanca) non chegan a madurar completamente en glóbulos bermellos, glóbulos blancos e plaquetas (luz bermella, naranxa e verde) co que se producen graves trastornos.

 (Fuente Fundación Josep Carreras. ( más info http://www.fcarreras.org/es/tipos-de-leucemia_1785)

Factores de risco e prevención

Según a OMS polo menos un tercio de todolos casos de cáncer poden prevenirse. A prevención constituye a estratexia a longo plazo más costo-eficaz para o control do cáncer.

O consumo de tabaco e alcohol, a dieta malsana e a inactividade física son os principais factores de risco de cáncer evitables en todo o mundo. Evitar este tipo de hábitos  pode axudar a loitar contra a prevalencia desta terrible enfermedad.

As infeccións, a contaminación ambiental, a exposición a radiacións ou carcinóxenos ambientais tamén son factores moi importantes a ter en conta á hora de prevenir. Seu estudio, detección e tratar evitar ou de minimizar os seus efectos son significativos frentes abertos.

As actividades de detección temprana son as máis importantes, a mortalidad por cáncer  podese reducir si os casos se detectan e tratan a tempo. Para iso é fundamental o diagnóstico temprano e a aplicación sistemática de probas de detección.